BG | EN

Колани за бедрата за управление на sit-on каяк

  • Колани за бедрата
    Колани за бедрата
Колани за бедрата

Параметри

ПредназначениеSit-on-top каяк

Когато Ви удари странично вълна, която е достатъчно висока е възможно да изпаднете от sit-on-top каяка, който е достатъчно широк за да следва наклона на вълната.

Коланите ще Ви помогнат да упражните контрол. Освен това ще разберете, че с движение на тялото, което се предава на коленете, можете да управлявате каяка по-ефективно, особено в завой и наклон, т.е. можете да се превърнете в едно цяло с него.

Можете да нагаждате коланите, така че да прилягат на Вашия стил и телесна конструкция.

Карбинерите са неръждаеми.

 
facebook
youtube
blog