BG | EN

Технология и материали на каяци Prijon

Prijon_logo
Prijon_logo

Технологията на Prijon за изработка на каяци е уникална. Вместо традиционния ротациоен метод, при който полиетилена се разпределя във формата под въздействието на центробежната сила и гравитацията, Прийон използва въздух под налягане за издуване на предварително екструдирана полиетиленова тръба във формата.

 

 
facebook
youtube
blog